FICHAS DE XESTIÓN E EXECUCIÓN, ÁMBITOS DE SOLO URBANO NON CONSOLIDADO

Ámbitos de Planeamento Remitido