FICHAS DE XESTIÓN E EXECUCIÓN, ÁMBITOS DE SOLO URBANIZABLE

Solo Urbanizable
UDR_1 UDR_5 UDI_3