Anexos Documento de Inicio

Estudo do Medio Rural ( EMR )

Modelo de Asentamento Poboacional ( MAP )

Descrición e Avaliación do Sistema de Núcleos Propostos

Estudo do Medio
Rural ( EMR )

Modelo de Asentamento
Poboacional ( MAP )

Descrcición e Avaliación do Sistema
de Núcleos Propostos

Fichas Individualizadas de cada Núcleo Rural

Plano Sintético de Estruturación de Núcleos Urbanos e Rurais

Fichas Individualizadas
de cada Núcleo Rural

Plano Sintético de Estruturación
de Núcleos Urbanos e Rurais