- PLANOS DE ORDENACIÓN. ORDENACIÓN PORMENORIZADA DO SOLO URBANO. ELEMENTOS DE CATÁLOGO (E 1:1.000)